του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ

Which was the son of Jacob which was the son of Isaac which was the son of Abraham which was the son of Thara which was the son of Nachor

του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ

του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ

του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ

του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ


BibleBrowser.com