του σερουχ του ραγαυ του φαλεγ του εβερ του σαλα

Which was the son of Saruch which was the son of Ragau which was the son of Phalec which was the son of Heber which was the son of Sala

του σερουχ του ραγαυ του φαλεγ του εβερ του σαλα

του σαρουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα

του σερουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα

του σερουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα


BibleBrowser.com