του καιναν του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ

Which was the son of Cainan which was the son of Arphaxad which was the son of Sem which was the son of Noe which was the son of Lamech

του καιναν του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ

του καιναν του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ

του καιναμ του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ

του καιναμ του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ


BibleBrowser.com