και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων

And he taught in their synagogues being glorified of all

και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων

και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων

και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων

και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων


BibleBrowser.com