κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον

To preach the acceptable year of the Lord

κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον

κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον

κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι τεθραυσμενους εν αφεσει κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον

κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον


BibleBrowser.com