ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

I came not to call the righteous but sinners to repentance

ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν

ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιους αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν


BibleBrowser.com