αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον και αμφοτεροι συντηρουνται

But new wine must be put into new bottles and both are preserved

αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον και αμφοτεροι συντηρουνται

αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον και αμφοτεροι συντηρουνται

αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον

αλλα οινον νεον εις ασκους καινους βλητεον


BibleBrowser.com