ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης

And Judas the brother of James and Judas Iscariot which also was the traitor

ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης

ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωτην ος και εγενετο προδοτης

και ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωθ ος εγενετο προδοτης

και ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωθ ος εγενετο προδοτης


BibleBrowser.com