και οι οχλουμενοι υπο πνευματων ακαθαρτων και εθεραπευοντο

And they that were vexed with unclean spirits and they were healed

και οι οχλουμενοι υπο πνευματων ακαθαρτων και εθεραπευοντο

και οι οχλουμενοι υπο πνευματων ακαθαρτων και εθεραπευοντο

και οι ενοχλουμενοι απο πνευματων ακαθαρτων εθεραπευοντο

οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων και οι ενοχλουμενοι απο πνευματων ακαθαρτων εθεραπευοντο


BibleBrowser.com