τινες δε των φαρισαιων ειπον αυτοις τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν ποιειν εν τοις σαββασιν

And certain of the Pharisees said unto them Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days

τινες δε των φαρισαιων ειπον αυτοις τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν ποιειν εν τοις σαββασιν

τινες δε των φαρισαιων ειπον αυτοις τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν ποιειν εν τοις σαββασιν

τινες δε των φαρισαιων ειπον τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν ποιειν τοις σαββασιν

τινες δε των φαρισαιων ειπαν τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν τοις σαββασιν


BibleBrowser.com