πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υμων

But woe unto you that are rich for ye have received your consolation

πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υμων

πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υμων

πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υμων

πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις οτι απεχετε την παρακλησιν υμων


BibleBrowser.com