ευλογειτε τους καταρωμενους υμιν προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υμας

Bless them that curse you and pray for them which despitefully use you

ευλογειτε τους καταρωμενους υμιν προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υμας

ευλογειτε τους καταρωμενους υμιν και προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υμας

ευλογειτε τους καταρωμενους υμας προσευχεσθε περι των επηρεαζοντων υμας

ευλογειτε τους καταρωμενους υμας προσευχεσθε περι των επηρεαζοντων υμας


BibleBrowser.com