παντι δε τω αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει

Give to every man that asketh of thee and of him that taketh away thy goods ask them not again

παντι δε τω αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει

παντι δε τω αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει

παντι αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει

παντι αιτουντι σε διδου και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει


BibleBrowser.com