και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλαιε

And when the Lord saw her he had compassion on her and said unto her Weep not

και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλαιε

και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλαιε

και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτην και ειπεν αυτη μη κλαιε

και ιδων αυτην ο κυριος εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλαιε


BibleBrowser.com