ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν-- verb: present active passive: dative plural masculine αλληλοις" target="_self"> -- verb: present active passive: dative plural masculine υμιν -- verb: aorist active indicative: first person και -- personal pronoun: second person dative pluralουκ -- conjunctionωρχησασθε -- particle: nominativeεθρηνησαμεν -- verb: aorist middle deponent indicative: second person υμιν -- verb: aorist active indicative: first person και -- personal pronoun: second person dative pluralουκ -- conjunctionεκλαυσατε -- particle: nominative" target="_self">-- verb: aorist active indicative: second person

They are like unto children sitting in the marketplace and calling one to another and saying We have piped unto you and ye have not danced we have mourned to you and ye have not wept

ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις και λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκλαυσατε

ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις και λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν υμιν και ουκ εκλαυσατε

ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις λεγοντες ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ουκ εκλαυσατε

ομοιοι εισιν παιδιοις τοις εν αγορα καθημενοις και προσφωνουσιν αλληλοις α λεγει ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ουκ εκλαυσατε


BibleBrowser.com