αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν

For he loveth our nation and he hath built us a synagogue

αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν

αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν

αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν

αγαπα γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην αυτος ωκοδομησεν ημιν


BibleBrowser.com