ο δε ειπεν αυτη θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

And he said unto her Daughter be of good comfort thy faith hath made thee whole go in peace

ο δε ειπεν αυτη θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

ο δε ειπεν αυτη θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

ο δε ειπεν αυτη θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην

ο δε ειπεν αυτη θυγατηρ η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εις ειρηνην


BibleBrowser.com