επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τις ειη η παραβολη αυτη

And his disciples asked him saying What might this parable be

επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τις ειη η παραβολη αυτη

επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τις ειη η παραβολη αυτη

επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου τις αυτη ειη η παραβολη

επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου τις αυτη ειη η παραβολη


BibleBrowser.com