και εποιησαν ουτως και ανεκλιναν απαντας

And they did so and made them all sit down

και εποιησαν ουτως και ανεκλιναν απαντας

και εποιησαν ουτως και ανεκλιναν απαντας

και εποιησαν ουτως και κατεκλιναν απαντας

και εποιησαν ουτως και κατεκλιναν απαντας


BibleBrowser.com