ο δε επιτιμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι ειπειν τουτο

And he straitly charged them and commanded them to tell no man that thing

ο δε επιτιμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι ειπειν τουτο

ο δε επιτιμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι ειπειν τουτο

ο δε επιτιμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι λεγειν τουτο

ο δε επιτιμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι λεγειν τουτο


BibleBrowser.com