και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν μωσης και ηλιας

And behold there talked with him two men which were Moses and Elias

και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν μωσης και ηλιας

και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν μωσης και ηλιας

και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν μωυσης και ηλειας

και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν μωυσης και ηλιας


BibleBrowser.com