και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε

And whatsoever +__ house ye enter into there abide and thence depart

και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε

και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε

και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε

και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε


BibleBrowser.com