στραφεις δε επετιμησεν αυτοις [και ειπεν ουκ οιδατε οιου πνευματος εστε υμεις]

But he turned and rebuked them and said Ye know not what manner of spirit ye are of

στραφεις δε επετιμησεν αυτοις [και ειπεν ουκ οιδατε οιου πνευματος εστε υμεις]

στραφεις δε επετιμησεν αυτοις και ειπεν ουκ οιδατε οιου πνευματος εστε υμεις

στραφεις δε επετιμησεν αυτοις

στραφεις δε επετιμησεν αυτοις


BibleBrowser.com