αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

But after that I am risen I will go before you into Galilee

αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν

αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν


BibleBrowser.com