παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου προεφητευσαν

For all the prophets and the law prophesied until John

παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου προεφητευσαν

παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου προεφητευσαν

παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου επροφητευσαν

παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου επροφητευσαν


BibleBrowser.com