αλλα τι εξηλθετε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

But what went ye out for to see A prophet yea I say unto you and more than a prophet

αλλα τι εξηλθετε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

αλλα τι εξηλθετε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

αλλα τι εξηλθατε προφητην ιδειν ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου

αλλα τι εξηλθατε {VAR1: προφητην ιδειν } {VAR2: ιδειν προφητην } ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου


BibleBrowser.com