εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση

For by thy words thou shalt be justified and by thy words thou shalt be condemned

εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση

εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση

εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση

εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση


BibleBrowser.com