λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον εστιν ωδε

But I say unto you That in this place is one greater than the temple

λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον εστιν ωδε

λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζων εστιν ωδε

λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον εστιν ωδε

λεγω δε υμιν οτι του ιερου μειζον εστιν ωδε


BibleBrowser.com