κυριος γαρ εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

For the Son of man is Lord even of the sabbath day

κυριος γαρ εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

κυριος γαρ εστιν και του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

κυριος γαρ εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου

κυριος γαρ εστιν του σαββατου ο υιος του ανθρωπου


BibleBrowser.com