υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειροντος

Hear ye therefore the parable of the sower

υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειροντος

υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειροντος

υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειραντος

υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του σπειραντος


BibleBrowser.com