και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτα

And when he sowed some +__ seeds fell by the way side and the fowls came and devoured them up

και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτα

και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτα

και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ελθεν τα πετεινα και κατεφαγεν αυτα

και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και ελθοντα τα πετεινα κατεφαγεν αυτα


BibleBrowser.com