λεγει αυτοις ο ιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε

Jesus saith unto them Have ye understood all these things They say unto him Yea Lord

λεγει αυτοις ο ιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε

λεγει αυτοις ο ιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κυριε

συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι

συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι


BibleBrowser.com