οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever +__ she would ask

οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται

οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται


BibleBrowser.com