αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην ταυτην

Then answered Peter and said unto him Declare unto us this parable

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην ταυτην

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην ταυτην

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην

αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην {VAR2: [ταυτην] }


BibleBrowser.com