ο δε ιησους ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

And Jesus said Are ye also yet without understanding

ο δε ιησους ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

ο δε ιησους ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

ο δε ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

ο δε ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε


BibleBrowser.com