και εκελευσεν τοις οχλοις αναπεσειν επι την γην

And he commanded the multitude to sit down on the ground

και εκελευσεν τοις οχλοις αναπεσειν επι την γην

και εκελευσεν τοις οχλοις αναπεσειν επι την γην

και παραγγειλας τω οχλω αναπεσειν επι την γην

και παραγγειλας τω οχλω αναπεσειν επι την γην


BibleBrowser.com