υποκριται καλως προεφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων

Ye hypocrites well did Esaias prophesy of you saying

υποκριται καλως προεφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων

υποκριται καλως προεφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων

υποκριται καλως επροφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων

υποκριται καλως επροφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων


BibleBrowser.com