ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε

Neither the seven loaves of the four thousand and how many baskets ye took up

ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε

ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε

ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε

ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε


BibleBrowser.com