οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν

And they reasoned among themselves saying It is because we have taken no bread

οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν

οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν

οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν

οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν


BibleBrowser.com