και ιδου ωφθησαν αυτοις μωσης και ηλιας μετ αυτου συλλαλουντες

And behold there appeared unto them Moses and Elias talking with him

και ιδου ωφθησαν αυτοις μωσης και ηλιας μετ αυτου συλλαλουντες

και ιδου ωφθησαν αυτοις μωσης και ηλιας μετ αυτου συλλαλουντες

και ιδου ωφθη αυτοις μωυσης και ηλειας συνλαλουντες μετ αυτου

και ιδου ωφθη αυτοις μωυσης και ηλιας συλλαλουντες μετ αυτου


BibleBrowser.com