πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων κυριε μακροθυμησον επ εμοι και παντα σοι αποδωσω

The servant therefore fell down and worshipped him saying Lord have patience with me and I will pay thee all

πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων κυριε μακροθυμησον επ εμοι και παντα σοι αποδωσω

πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων κυριε μακροθυμησον επ εμοι και παντα σοι αποδωσω

πεσων ουν ο δουλος εκεινος προσεκυνει αυτω λεγων μακροθυμησον επ εμοι και παντα αποδωσω σοι

πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων μακροθυμησον επ εμοι και παντα αποδωσω σοι


BibleBrowser.com