ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα

Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant even as I had pity on thee

ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα

ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα

ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως καγω σε ηλεησα

ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως καγω σε ηλεησα


BibleBrowser.com