και ος εαν δεξηται παιδιον τοιουτον εν επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

And whoso +__ shall receive one such little child in my name receiveth me

και ος εαν δεξηται παιδιον τοιουτον εν επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

και ος εαν δεξηται παιδιον τοιουτον εν επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

και ος εαν δεξηται εν παιδιον τοιουτο επι τω ονοματι μου εμε δεχεται

και ος εαν δεξηται εν παιδιον τοιουτο επι τω ονοματι μου εμε δεχεται


BibleBrowser.com