ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα

When they saw the star they rejoiced with exceeding great joy

ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα

ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα

ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα

ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα


BibleBrowser.com