λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

And when they had received it they murmured against the goodman of the house

λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου

λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου


BibleBrowser.com