αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

Take that thine is and go thy way I will give unto this last even as unto thee

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι

αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι


BibleBrowser.com