και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

And when the ten heard it they were moved with indignation against the two brethren

και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

ακουσαντες δε οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων

και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων


BibleBrowser.com