και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

And as they departed from Jericho a great multitude followed him

και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

και εκπορευομενων αυτων απο ιερειχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς

και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς


BibleBrowser.com