πρωιας δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν

Now in the morning as he returned into the city he hungered

πρωιας δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν

πρωιας δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν

πρωι δε επαναγαγων εις την πολιν επεινασεν

πρωι δε {VAR1: επαναγαγων } {VAR2: επαναγων } εις την πολιν επεινασεν


BibleBrowser.com