και παντα οσα εαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε

And all things whatsoever +__ ye shall ask in prayer believing ye shall receive

και παντα οσα εαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε

και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες ληψεσθε

και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθε

και παντα οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθε


BibleBrowser.com